Detektion av fruktskadegörare med specialsökhundar.


Kan specialutbildade sökhundar identifiera fruktskadegörare i äppelodlingar långt innan vi kan se skadorna med blotta ögat? Vilka typer av skador i odlingarna kan sökhundar upptäcka och vilka platser och tillfällen är mest lämpliga att använda sökhundar på. 

Detektion av fruktskadegörare med specialsökhundar är ett spännande och helt unikt tvåårigt, Leaderfinansierat projekt som vuxit fram i samråd och samtal med forskare från SLU, SLU-GIP, Kiviks Musteri och bl a Äppelriket och som avser att undersöka om specialutbildade sökhundar kan användas för att hitta fruktskadegörare i äppelodlingar.

 

Projektet har initierats av hundföretaget Byrackaforever AB, som utbildar specialsökhundar och naturvårdshundar.

I projektet har 8 erfarna sökhundsekipage valts ut för att under 300 timmar genomföra en utbildning och utföra sök i odlingar i Skåne. Allt kommer att dokumenteras och det kommer bland annat att goenomföras ”double blind tests” efter hand i progressionen. Detta är brukligt i studier med hund och för att säkerställa resultaten har vi tagit hjälp av Tobias Gustavsson. 

 

Ett samarbetsprojekt för ökad kunskap och en hållbar framtid.

Genom att använda specialtränade sökhundar i fruktodlarnäringens problemställning av skadedjur och angrepp på äppelodlingar kan åtgärd sättas in tidigt. Redan innan skadorna kan upptäckas med blotta ögat! Ett sådant förebyggande arbete skulle minska fruktodlarnas skadekostnader och på längre sikt gynnar det allmänheten, dvs. konsumenterna, på bred front. Ekologiskt bereds odlarna en möjlighet att detektera skadegörare på ett miljövänlig och hållbart sätt. Vilket i sin tur kan leda till ett sänkt behov av bekämpningsmedel i odlingen.


KONTAKT

PROJEKTLEDARE: Marie Koenen

ADMINISTRATÖR: Maria Anderberg

Kontakt:

naturvardshundar@byrackaforever.se


HUNDEKIPAGE

8 hundar kommer tillsammans med sina hundförare att under två år att vara med och möjliggöra genomförandet av projektet. De kommer först att genomgå en gedigen grundutbildning och vi i projektledningen räknar med att de kommer att vara eftertraktade i äppelodlingar efter projektets slut

Följ vår träning på facebook!