SPECIALSÖK- SPÅR - SÖK - MANTRAILING - OPERATIVA SÖK - FÖRELÄSNINGAR - WORKSHOPS - SEMENARIER 


UTBILDNINGAR OCH ANDRA AKTIVITETER

2024/2025 blir det en grupp med årsutbildningen i specialsök med fysiska träffar och en på distans - först grunderna och sen vidare mot operativt arbete!  

FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH SEMENARIER

Hur lär sig hundar? Hur fungerar en progressionsplan? Och finns det något om hundar inte kan detektera?

NATURVÅRDSHUNDAR

Kan specialutbildade sökhundar identifiera fruktskadegörare i äppelodlingar långt innan vi kan se skadorna med blotta ögat? Vilka typer av skador i odlingarna kan sökhundar upptäcka och vilka platser och tillfällen är mest lämpliga att använda sökhundar på.