SPECIALSÖK- SPÅR - SÖK - MANTRAILING - OPERATIVA SÖK - FÖRELÄSNINGAR - WORKSHOPS - SEMENARIER 


UTBILDNINGAR OCH ANDRA AKTIVITETER

I år blir det bara en grupp med årsutbildningen i specialsök - först grunderna och sen vidare mot operativt arbete! Kurser i ID-sökhund, funktionell lydnad, kurser i specialsök och valpkurs med fokus på sökhund kommer att presenteras här. 

FÖRELÄSNINGAR, WORKSHOPS OCH SEMENARIER

Hur lär sig hundar? Hur fungerar en progressionsplan? Och finns det något om hundar inte kan detektera?

NATURVÅRDSHUNDAR

Kan specialutbildade sökhundar identifiera fruktskadegörare i äppelodlingar långt innan vi kan se skadorna med blotta ögat? Vilka typer av skador i odlingarna kan sökhundar upptäcka och vilka platser och tillfällen är mest lämpliga att använda sökhundar på.