SPECIALSÖK- SPÅR - SÖK - MANTRAILING - NOSE WORK - INOMHUSSÖK - OPERATIVA VÄGGLUSSÖK - FÖRELÄSNINGAR


KURSER OCH ANDRA AKTIVITETER.

Här hittar du kurser och andra aktiviteter. Till hösten startar en kurs i Avancerat specialsök - först grunderna och sen vidare mot operativt arbete! 

FÖRELÄSNINGAR - OM HUNDTRÄNING, VÄGGLÖSS OCH HUR JOBBAR EN TJÄNSTEHUND?

Kan man lära gamla hundar hitta? Hur doftar en vägglus? Hur överlever den utan mat i flera månader? Hur tränar vi med Positiv förstärkning? 

SPÅR - I SKOGEN OCH PÅ ASFALT.

Hårda spår, mjuka spår, vinklar, övergångar - vi anpassar träningen efter varje hund!